Aktualizácia stránky skončila. Zverejnené informácie sú aktuálne k dátumu 10.7.2017
  Enviromagazin 4/2016
ZVF Enviroportál Enviromagazín Program obnovy dediny Európsky dohovor o krajine EIF Správa o stave ŽP Green Mountain Ekologická stopa  GPP  EnviroOtázniky  Enviroza Zelený Svet  GeoMinimum SlovakAid INSPIRE SnapSEE  Voda je život Operačný program Životné prostredie  Projekty SAŽP spolufinancované EÚ/ERDF, KF Life    WE MAPS  Environmentálny fond Nový zákon

Novinky a aktuality

Oznam o zmene sídla OEMBD  (29.06.2017 / SAŽP)

Odbor environmentálneho manažérstva a Bazilejského dohovoru (OEMBD) vám oznamuje, že od 1. júla 2017 sa mení adresa jeho sídla. Sťahuje sa z Karloveskej 2 na Grösslingovú 35, 811 09 Bratislava.

Minister odštartoval projekt Triedim, triediš, triedime  (26.06.2017 / Odbor komunikácie MŽP SR)

Minister životného prostredia László Sólymos navštívil 22. júna 2017 Spojenú školu na Tilgnerovej ulici 14 v Bratislave. Oficiálne tak odštartoval pilotnú fázu projektu Triedim, triediš, triedime, do ktorej sa zapojilo 962 tried po celom Slovensku.

Logá projektov + odkazy na stránky | Archív aktualít    

Facebook