to-17.jpg (38061 bytes)

slovakia.gif (244 bytes)

Prameň na lúkach

uk.gif (1335 bytes)

Register

TO - 17

Register
Lokalita

Norovce

Locality
Typ

prameň / the spring

Type
Stav k r.1999 v čase revízie registrácie 

existuje / exists

State during inventory in 1999
Poloha minerálneho prameňa na výreze civilnej mapy ZM 1:10 000  35-41-08 Position of the spring on the civil map
Poloha minerálneho prameňa na výreze vojenskej mapy TM 1:50 000  M-34-121-A Position of the spring on the military map

 

Prameň minerálnej vody sa nachádza v extraviláne obce Norovce. Prístup je z poľnej cesty, ktorá vedie z Noroviec okolo cintorína. Miesto výveru nie je známe, z neho bola drenážnymi rúrami minerálna voda odvedená a vyusťuje pri Bedzianskom potoku. Vyústenie je upravené, z betónového múrika vyteká voda a odteká do potoka. Prameň sa využíva na pitie.

pramen.gif(2480 bytes) späť na minerálne pramene  Copyright SAŽP 1998-2002 späť na homepage SAŽP msazp.gif (2480 bytes)