to-3.jpg (41317 bytes)

slovakia.gif (244 bytes)

Studňa JRD

uk.gif (1335 bytes)

Register

TO - 4

Register
Lokalita

Norovce

Locality
Typ

vrt / the prospect hole

Type
Stav k r.1999 v čase revízie registrácie 

existuje / exists

State during inventory in 1999
Poloha minerálneho prameňa na výreze civilnej mapy ZM 1:10 000  35-41-08 Position of the spring on the civil map
Poloha minerálneho prameňa na výreze vojenskej mapy TM 1:50 000  M-34-121-A Position of the spring on the military map

 

Studňa sa nachádza na okraji obce vľavo od štát. cesty Solčianky - Norovce v areály poľnohospodárskeho družstva asi 30 m od maštalí v miernom svahu. Vyústenie vrtanej studne je v murovanej šachte pôvodne prekrytej dreveným poklopom. Nad studňou bol vymurovaný prístrešok - dnes je už ruinou. Vrt je uzavretý - nepoužíva sa.

pramen.gif(2480 bytes) späť na minerálne pramene  Copyright SAŽP 1998-2002 späť na homepage SAŽP msazp.gif (2480 bytes)