to-4.jpg (43960 bytes)

slovakia.gif (244 bytes)

Kyselka Okšov mlyn

uk.gif (1335 bytes)

Register

TO - 4

Register
Lokalita

Prašice

Locality
Typ

prameň / the spring

Type
Stav k r.1999 v čase revízie registrácie 

existuje / exists

State during inventory in 1999
Poloha minerálneho prameňa na výreze civilnej mapy ZM 1:10 000  35-41-07 Position of the spring on the civil map
Poloha minerálneho prameňa na výreze vojenskej mapy TM 1:50 000  M-34-121-A Position of the spring on the military map

 

Prameň sa nachádza v obci Prašice v časti Okšov mlyn v blízkosti potoka pri dome č. 666. Prameň je zabudovaný betónovými skružami priemeru 0,8 m, ktoré vyčnievajú asi 0,4 m nad terén a je prekrytý poklopom. Používa sa miestnymi občanmi na pitie. Voda zo studne odteká jarčekom do potoka.

pramen.gif(2480 bytes) späť na minerálne pramene  Copyright SAŽP 1998-2002 späť na homepage SAŽP msazp.gif (2480 bytes)