to-8.jpg (33659 bytes)

slovakia.gif (244 bytes)

Studňa v JRD

uk.gif (1335 bytes)

Register

TO - 8

Register
Lokalita

Tvrdomestice

Locality
Typ

vrt  / the prospect hole

Type
Stav k r.1999 v čase revízie registrácie 

existuje / exists

State during inventory in 1999
Poloha minerálneho prameňa na výreze civilnej mapy ZM 1:10 000  35-41-08 Position of the spring on the civil map
Poloha minerálneho prameňa na výreze vojenskej mapy TM 1:50 000  M-34-121-A Position of the spring on the military map

 

Vrtaná studňa sa nachádza v severnej časti obce v areály poľnohospodárskeho družstva asi 100 m od vstupu vľavo od cesty. Nad ústim vrtu je vybudovaný murovaný prístrešok. Voda sa využívala na napájanie dobytka.

pramen.gif(2480 bytes) späť na minerálne pramene  Copyright SAŽP 1998-2002 späť na homepage SAŽP msazp.gif (2480 bytes)